เข้าสู่เว็บไซท์
ตำแหน่งงานว่าง
ส่งเรื่องร้องเรียน ถึงแผนกบุคคล
ขึ้นทะเบียนคู่ค้า
CKC-System
ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด

  บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2525 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันแหลมฉบังถูกพัฒนาให้เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยที่ผ่านมา บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการรองรับกิจกรรมทางอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การเชื่อมประกอบ การพ่นทราย งานสี และการบำรุงรักษา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด ได้ขยายกิจการและการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรมของประเทศภายใต้ชื่อ “บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด” และได้ดำเนินกิจการกับลูกค้าชั้นนำด้านปิโตรเคมีและการกลั่นน้ำมันมาโดยตลอด ปัจจุบัน เราเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาหลักงานด้านเครื่องกลที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของงานในวงการอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและการกลั่นน้ำมัน เป็นอย่างดี ทั้งในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แหลมฉบังและพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่รู้จักในนาม “ซีเคซี”

คณะผู้บริหาร
สถานที่และการติตต่อ
มาตรฐานและรางวัล
นโยบายด้านความปลอดภัย
นโยบายด้านคุณภาพ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

CKC Running Project

Construction&Service

Piping
Steel Structure
Pipe Support
Painting
Scaffolding
CKC พัฒนาศักยภาพบุคลากร อย่างสม่ำเสมอ
เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้าน
การปฏิบัติงานHRอย่างมืออาชีพและหลักการทำงานของระบบ E-TA
JANUARY
Skill Test 01
ความปลอดภัยการทำงานเหนือน้ำ
FEBRUARY
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยการทำงานที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติในที่อับอากาศ
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยการทำงานที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติในที่อับอากาศ
MARCH
Skill Test02
Skill Test 03
APRIL
การประเมินความเสี่ยงตามหลักการ ISO 9001:2015
Skill Test รุ่นที่ 4 (WSRY)
Skill Test รุ่นที่ 5 (WSLCB)
MAY
กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร
Skill Test รุ่นที่ 5 (WSRY)
JUNE
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ
ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อับอากาศฯ
ความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานเหนือน้ำ
JULY
FOCUS : Effective Time Management
FOCUS : Effective Time Management
AUGUST
Safety matrix ( MPP )
การดับเพลิงขั้นต้น
SEPTEMBER
Skill Test
การดับเพลิงขั้นต้น
OCTOBER
CKC Engineer Day 2019 (Recharge to Restart)
ISO 45001 (Requirements)
NOVEMBER
People Change & Transformation
การสร้างทีม และการทำงานเป็นทีม
อบรม จป.หัวหน้างาน
DECEMBER
INFORMATION
TECNOLOGY
HR SYSTEM
COST CONTROL
QC SYSTEM
SCAN BARCODE
CKC
TECNOLOGY
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม